Каталог
Подарки и конкурсы

Kitfort բջջային հավելվածի գաղտնիության քաղաքականություն

Ներբեռնելով, վերբեռնելով, պատճենելով կամ այլ կերպ օգտագործելով Kitfort հավելվածը, Դուք համաձայնվում եք Ձեր տեղեկատվության հավաքագրմանը, օգտագործմանը, պահպանմանը և փոխանակմանը` ի համապատասխանություն սույն Գաղտնիության քաղաքականությանը: Բջջային սարքերի համար նախատեսված գաղտնիության սույն քաղաքականությունը (այսուհետ` «Քաղաքականություն») նկարագրում է մեր աշխատանքի մեթոդները` ուղղված Անձնական տվյալների (այսուհետ` «Տվյալներ») գաղտնիության ապահովմանը, որոնք մշակվում են մեր կողմից, երբ դուք օգտագործում եք Kitfort բջջային հավելվածը (այսուհետ` «Հավելված»): Սույն Քաղաքականության մեջ «Տվյալներ» հասկացության ներքո նկատի է առնվում տեղեկատվությունը, որը կարելի է օգտագործվել անձի ինքնությունը պարզելու համար՝ կամ բացառապես այս տեղեկատվության հիման վրա, կամ այս և տվյալ անձի մասին մեզ հասանելի այլ տեղեկությունների համակցության հիման վրա: «Սմարթ-սարքեր» հասկացության ներքո նկատի է առնվում ոչ չափորոշիչային հաշվողական սարքեր՝ արտադրված կամ թողարկված ապարատային ապահովության արտադրողների կողմից՝ մարդ-մեքենա միջերեսով, տվյալների փոխանցմամբ և անլար համացանցային կապի հնարավորությամբ, ներառյալ սմարթ-սարքերը, կրիչ սմարթ-սարքավորումերը և այլն։ «Հավելվածներ» եզրույթը վերաբերվում է Kitfort-ի կողմից մշակված այն բջջային հավելվածներին, որոնք վերջնական օգտատերերին տրամադրում են հեռահար մուտք Սմարթ-սարքեր: Եթե այլ բան նշված չէ, Հավելվածի կողմից պահանջվող բոլոր Տվյալները պարտադիր են, և այդ Տվյալներ չտրամադրելը կարող է խոչընդոտել Հավելվածին իր ծառայությունները մատուցելուն: Այն պարագայում, երբ Հավելվածում հստակ նշվում է, որ որոշ Տվյալներ կամընտիր են, ոչ պարտադիր, օգտվողներն ազատ են ընտրելու չփոխանցել այդ Տվյալները՝ չազդելով Հավելվածի հասանելիության կամ գործառույթայնության վրա: Օգտագործողները, ովքեր վստահ չեն, թե որ Տվյալներն են պարտադիր, կարող են կապվել մեզ հետ ստորև հրապարակված կոնտակտային տվյալների միջոցով: Եթե Ձեզ մոտ հարցեր են առաջանում այս Գաղտնիության քաղաքականության կապակցությամբ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ՝ info@kitfort.ru հասցեով:

Ինչ տվյալներ ենք մենք հավաքագրում.

  1. Տեղեկություններ, որոնք մեզ տրամադրվում են Ձեր կողմից կամավոր: Օգտվողի հաշվի կամ պրոֆիլի տվյալները: Օգտվողի հաշվի գրանցման պարագայում մենք կարող ենք պահպանել Ձեր անուն, ազգանուն, հայրաանունը և կոնտակտային տվյալները, ինչպիսիք են Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հեռախոսահամարը, հասցեն, օգտվողի անունը և մուտքի տվյալները: Հավելվածի հետ Ձեր փոխգործակցության ընթացքում մենք կարող ենք լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ Ձեր Օգտվողի հաշվից, ինչպիսիք են մականունը, պրոֆիլի լուսանկարը, երկրի կոդը, նախընտրելի լեզուն կամ ժամային գոտին: Հետադարձ կապ: Երբ Դուք օգտագործում եք Հավելվածում նախատեսված հետադարձ կապի և առաջարկների գործառույթները, մենք հավաքագրում ենք տվյալներ, ինչպիսիք են Ձեր էլ․ փոստի հասցեն, բջջային հեռախոսահամարը և Ձեր հաղորդագրության բովանդակությունը, որպեսզի հնարավորություն ունենանք յուրաժամանակ վերահանել խնդիրները և շտկել սարքի անսարքությունները:
  2. Տեղեկություններ, որոնք մենք հավաքագրում ենք ինքնաշխատ: Տեղեկություններ սարքի մասին: Երբ դուք գործում եք Հավելվածում, մենք ինքնաշխատ հավաքագրում ենք սարքի վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպիսիք են Ձեր սարքերի MAC հասցեն, IP հասցեն, անլար համացանցային կապի մասին տեղեկությունները, օպերացիոն համակարգի տեսակը և տարբերակը, հավելվածի տարբերակի համարը, push ծանուցման նույնականացուցիչ համարը, համակարգային մատյանների ֆայլերը և բջջային ցանցի մասին տեղեկությունները: Տվյալներ գործարկման վերաբերյալ: Երբ Դուք օգտագործում եք մեր կայքերն ու ծառայությունները, մենք ինքնաշխատ հավաքագրում ենք դրանց կիարման վերաբերյալ տվյալներ՝ մեր կայքերի և ծառայությունների օգտատերերի այցելությունների, սեղմումների, ներբեռնումների, ուղարկված և ստացված հաղորդագրությունների և այլ գործողություններին առնչվող: Համակարգային գրանցամատյանի տվյալները: Երբ Դուք օգտագործում եք մեր հավելվածը, Ձեր սարքավորումից կարող են ներբեռնվել համակարգային գրանցամատյանը և բացառությունների գրանցամատյանը: Տեղակայման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մենք կարող ենք տեղեկություններ հավաքել իրական ժամանակում Ձեր ճշգրիտ կամ ոչ ճշգրիտ աշխարհագրական դիրքի մասին, երբ Դուք օգտվում եք որոշակի ապրանքներից կամ ծառայություններից, օրինակ՝ ռոբոտ փոշեկուլ:
  3. Սմարթ-սարքերի հետ կապված տեղեկատվություն: Սմարթ-սարքերի հետ կապված հիմնարար տեղեկատվություն: Երբ Դուք Ձեր Սմարթ-սարքերից միանում եք Հավելվածին, մենք կարող ենք հավաքել հիմնարար տեղեկություններ Ձեր Սմարթ-սարքերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են սարքի անվանումը, սարքի նույնականացուցիչ համարը, առցանց կարգավիճակը, ակտիվացման ժամանակը, միկրոծրագրային ապահովման տարբերակը և թարմացման վերաբերյալ տվյալները: Տվյալների մշակման նպատակների փոփոխության պարագայում մենք Ձեզ կծանուցենք այդ փոփոխությունների մասին էլ. փոստով կամ կայքում տեղադրելով տեղեկատվություն փոփոխությունների վերաբերյալ և օգտատերերի՝ իրենց Տվյալների նկատմամբ հետագա գործողությունների տարբերակների մասին:Ինչպես մենք կարող ենք օգտագործել տվյալները
Մենք կարող ենք օգտագործել այն տեղեկատվությունը, որը մենք հավաքագրում ենք Ձեր կողմից Հավելվածն կիրարկելու ընթացքում` հետևյալ նպատակների համար.

  • Ձեզ Հավելվածին հասանելիության տրամադրում,
  • ինքնության ստուգման, հաճախորդների սպասարկման, պաշտպանության, խարդախության մշտադիտարկման, արխիվացման և պահուստավորման համար՝ Հավելվածն անվտանգությունն ապահովելու համար,
  • Հավելվածի աշխատանքը բարելավելու համար,
  • ծրագրային ապահովման հավաստագրման կամ ծրագրային ապահովման թարմացումների համար,
  • մրցույթների և խաղարկությունների հաղթողների հետ կապի համար,
  • վիճակահանության հաղթողների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման համար.Ինչպես Դուք կարող եք փոխել Տվյալները
Դուք կարող եք թարմացնել և ուղղումներ ներմուծել Ձեր գրանցման տվյալներում կամ մեր ծառայություններից օգտվելիս տրամադրված այլ անձնական տվյալներում: Վերոնշյալ տեղեկատվությունը թարմացնելիս, ուղղելիս կամ վերացնելիս մենք կարող ենք Ձեզանից պահանջել հաստատել Ձեր ինքնությունը՝ Ձեր օգտատերի հաշիվը պաշտպանելու համար: Տեղեկատվական անվտանգություն. Մենք պահպանում ենք Ձեր անձնական տվյալները միայն սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ նկարագրված նպատակների համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածի և օրենքներով և կանոնակարգերով սահմանված ժամանակահատվածի համար: Մենք օգտագործում ենք անվտանգության տարբեր տեխնոլոգիաներ և ընթացակարգեր՝ տեղեկատվության կորուստը, ոչ ճիշտ կիրարկելու, չարաշահելու, չարտոնված դիտումը կամ բացահայտումը կանխելու համար: Օրինակ՝ որոշ ծառայություններում մենք կօգտագործենք գաղտնագրման տեխնոլոգիա (օրինակ՝ SSL)՝ Ձեր կողմից տրամադրված անձնական տեղեկությունները պաշտպանելու համար: Այնուամենայնիվ, խնդրում ենք ըմբռնումով մետենալ, քանի որ տեխնիկական սահմանափակումների և համացանցային ոլորտում հնարավոր վնասակար մեթոդների պատճառով, նույնիսկ եթե մենք ամեն ինչ անում ենք անվտանգության միջոցներն ուժեղացնելու համար, ոչ միշտ կարող ենք երաշխավորվել տեղեկատվության 100% անվտանգություն: Դուք պետք է հասկանաք, որ համակարգը և հաղորդակցման ցանցը, որն օգտագործվում է Ձեր կողմից մեր ծառայություններից օգտվելու համար, կարող են խնդիրներ առաջացնել մեր վերահսկողությունից անկախ գործոնների պատճառով: Գաղտնիության քաղաքականության Կիրառելի Բացառությունները. Մեր ծառայությունները կարող են ներառել կամ վկայակոչել սոցիալական ցանցերը կամ այլ ծառայություններ (ներառյալ կայքէջերը)`տրամադրված երրորդ անձանց կողմից:

Օրինակ`
երբ Դուք օգտագործում եք «Կիսվել» սեղմակը՝ Հավելվածի որոշակի բովանդակությամբ կիսվելու համար, կամ օգտագործում եք երրորդ կողմի միացման ծառայություն՝ Հավելված մուտք գործելու համար: Տվյալ ծառայությունները կարող են հավաքել Ձեր մասին տեղեկություններ (ներառյալ տեղեկություններ Ձեր գրանցամատյանից) և կարող են տեղադրել Ձեր սարքում վրա cookie ֆայլեր՝ վերը նշված գործառույթները իրագործելու համար, Ձեր կողմից սոցիալական ցանցերում երրորդ կողմի տրամադրած նման ծառայությունների կամ այլ ծառայությունների օգտագործումը (ներառյալ` նման երրորդ անձանց Ձեր կողմից տրամադրված ցանկացած անձնական տեղեկատվություն) կարգավորվում է երրորդ կողմի ծառայության տրամադրման պայմաններով և գաղտնիության քաղաքականությամբ (և ոչ թե ծառայության ընդհանուր պայմաններով կամ սույն Գաղտնիության քաղաքականությամբ):

Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը կիրարկվում է միայն առ այն տեղեկատվությունը, որը մենք հավաքագրում ենք և չի տարածվում որևէ կողմնակի ծառայությունների կամ երրորդ անձանց կողմից տրամադրված տեղեկատվության կանոնների վրա: Մենք պատասխանատվություն չենք կրում երրորդ անձանց կողմից Ձեր տրամադրած տեղեկատվության օգտագործման համար: Գաղտնիության քաղաքականության կիարկման շրջանակը. Այս Գաղտնիության քաղաքականությունը տարածվում է Kitfort հավելվածի վրա: ՈՒշադրությու դարձրեք առ այն, որ այս Գաղտնիության քաղաքականությունը չի տարածվում հետևյալ իրավիճակների վրա.
տեղեկատվությունը հավաքագրվում է կողմնակի ծառայությունների կողմից (ներառյալ կողմնակի կայքէջերը), որոնք հասանելի են Հավելվածի միջոցով,

Տվյալների պահպանում
Մենք մշակում ենք Ձեր Տվյալները նվազագույն ժամանակահատվածի ընթացքում, որն անհրաժեշտ է սույն գաղտնիության քաղաքականության մեջ նշված նպատակների համար, բացառությամբ դեպքերի, երբ, օրենքի պահանջներին համապատասխան, մենք պետք է պահպանենք տվյալներն ավելի երկար ժամանակահատվածի կտրվածքով: Մենք սահմանում ենք պահպանման համապատասխան ժամկետ՝ ելնելով Ձեր Տվյալների ծավալի, բնույթի և նշանակության հանգամանքներից, և պահպանման ժամկետի ավարտից հետո մենք վերացնում ենք Ձեր Տվյալները: Եթե մենք չենք կարողանում դա անել տեխնիկական պատճառներից ելնելով, մենք համապատասխան քայլեր կձեռնարկենք՝ կանխելու Ձեր Տվյալների հետագա օգտագործումը:

Փոփոխությունների ներմուծումը գաղտնիության քաղաքականության մեջ
Մենք կարող ենք թարմացնել սույն գաղտնիության քաղաքականության դրույթները տեղեկատվության ոլորտում մեր գործունեության մեթոդներում փոփոխություններն արտացոլելու նպատակով առնվազն տարին մեկ անգամ: Մենք Ձեզ կտեղեկացնենք ցանկացած էական փոփոխության մասին էլեկտրոնային փոստով (մենք էլեկտրոնային փոստով նամակ կուղարկենք ձեր օգտատերի հաշվում նշված էլ.փոստի հասցեին) կամ Հավելվածում ծանուցման միջոցով՝ նախքան այդպիսի փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն: Մենք առաջարկում ենք Ձեզ պարբերաբար վերանայել այս էջը՝ գաղտնիության ապահովման մեր մեթոդների վերաբերյալ ամենաարդիական տեղեկատվություն ստանալու համար: