Каталог
Подарки и конкурсы

Համաձայնություն անձնական տվյալների մշակմանը

Սույնով թույլտվություն եմ տալիս «ԱԷՐՈ-ԹՐԵՅԴ» ՍՊԸ-ին, գտնվելու վայրը՝ 197022, Սանկտ Պետերբուրգ, Ինստրումենտալնայա փող., տ. 3, լիտ. Х, գր. 1, (այսուհետ` "Արտադրող";) «Անձնական տվյալների մասին» Ռուսաստանի Դաշնության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի թիվ 152-ԴՕ դաշնային օրենքին համապատասխան, մշակել, ներառյալ` հավաքագրել, գրանցել, համակարգել, կուտակել, պահել, պարզաբանել (թարմացնել, փոփոխել), հանել, օգտագործել, փոխանցել (ներառյալ` մշակումն այլ անձանց վստահելը ), ապաանձնացնել, արգելափակել, վերացնել, ոչնչացնել իմ անձնական տվյալները՝ ազգանունը, անունը, հայրանունը, տան կամ բջջային հեռախոսահամարները, էլ. փոստի հասցեն և այլ տվյալներ, որոնք նշված են իմ կողմից կայքում հետադարձ կապի ձևը լրացնելու ընթացքում, Kitfort բջջային հավելվածում գրանցվելիս, Kitfort Status ծրագրի հարցաթերթիկը կամ Kitfort մրցույթների և ծրագրերի հարցաթերթիկները լրացնելիս:

Անձնական տվյալների մշակումն իրականացվելու է Արտադրողի կողմից՝
- հաճախորդին տեխնիկական աջակցության տրամադրելու,
- խորհրդատվության,
- երաշխիքային պարտավորությունների ապահովման (սարքավորումների կամ պահեստամասերի փոխանակման),
- սմարթֆոններում Kitfort հավելվածի օգտատերերի բազայի մուտքագրման,
- Kitfort բջջային հավելվածում խաղարկությունների հաղթողների մասին տեղեկատվության հրապարակման,
- նվերների ուղարկման,
- առաքման կարգավիճակի մասին տեղեկացնելու,
- առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու և իրականացնելու,
- Արտադրողի և նրա գործընկերների ապրանքների, զեղչերի, ծառայությունների վերաբերյալ գովազդներ և ծանուցումներ էլեկտրոնային հասցեին և (կամ) բջջային հեռախոսահամարին (այն դեպքերում, երբ ես համաձայնություն եմ տվել ստանալ նման ծանուցումներ՝ նշելով հարցաթերթի համապատասխան դաշտը) ուղարկելու նպատակով: Ինչպես նաև Քաղաքականությամբ սահմանված այլ նպատակներ՝ կապված անձնական տվյալների մշակման հետ:

Արտադրողի և նրա գործընկերների ապրանքների, զեղչերի, ծառայությունների վերաբերյալ ծանուցումներն իմ կողմից նշված էլ. հասցեով ստանալու մասին համաձայնությունը կարող է չեղարկվել ցանկացած ժամանակ՝ հղման վրա սեղմման միջոցով։ «Չեղարկել բաժանորդագրությունը» համապատասխան ծանուցման ներքևում:

Սույնով հաստատում եմ, որ իմ կողմից տրամադրված բջջային հեռախոսահամարը կարող է օգտագործվել Արտադրողի կողմից պատվերի կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն ուղարկելու համար:

Անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը տրամադրվում է հետադարձ կապի ձևը լրացնելու կամ կայքում մրցույթների հարցաթերթիկները կամ Kitfort Status ծրագրի հարցաթերթիկները լրացնելու պահից և գործում է մինչև դրա գրավոր հետկանչը կամ մինչև Արտադրողը հասնի անձնական տվյալների մշակման նպատակներին:

Արտադրողն իրավունք ունի ստացված անձնական տվյալները տրամադրել միայն երրորդ անձանց որոշակի շրջանակի՝ Արտադրողի ապրանքների ու ծառայությունների առաջխաղացումը խթանելու նպատակով:

Համաձայնությունը կարող է հետ կանչվել իմ կողմից ցանկացած ժամանակ՝ Արտադրողի հասցեին գրավոր ծանուցում ուղարկելով՝ ի համապատասխանություն Մշակման քաղաքականության